Kopen

Kopen

Kopen op een veiling is altijd een leuke en spannende aangelegenheid, hoe vaak u het ook gedaan heeft. Wanneer het bieden op het door u begeerde object begint, kunt u door het opsteken van uw hand of biednummer –dat u bij het binnengaan van de veilingzaal wordt verstrekt– meebieden. De veilingmeester geeft aan met welk bedrag hij start, waarna hij dit bij iedere bieding verhoogt met meestal 10%, en hamert af bij de hoogste bieder. Het bedrag waarop het object is afgeslagen, wordt vermeerderd met het zogenaamde opgeld.
Het Notarishuis Arnhem rekent hiervoor een percentage van 29%. Zie het onderstaande rekenvoorbeeld. 

hamerprijs €100
opgeld 29% €29
te betalen €129

 

Bieden in commissie

Indien u niet bij de veiling aanwezig kunt zijn kan de commisionnair in uw opdracht meebieden. Hiervoor kunt een formulier invullen waarop u aangeeft op welk artikel u wilt meebieden alsmede het maximum bedrag. De commissionair zal trachten het gewenste object voor u te kopen voor de laagst mogelijke prijs, dit bedrag kan mogelijk lager zijn dan wat u als maximum had opgegeven. Biedformulieren zijn verkrijgbaar tijdens de kijkdagen. Voor deze service worden geen kosten in rekening gebracht.Telefonisch bieden

Een andere mogelijkheid om mee te bieden zonder dat u aanwezig bent in de veilingzaal, is het telefonisch bieden. Deze optie geldt alleen bij artikelen met een richtprijs hoger dan € 300,-. Een van onze medewerkers belt u dan tijdens de veiling op het moment dat het object waarop u wilt bieden onder de hamer komt en geeft u de mogelijkheid om met de zaal mee te bieden. Ook aan deze service zijn geen extra kosten verbonden.

Op iedere aankoop zijn onze algemene voorwaarden van toepassing